Noutati privind pregatirea profesionala continua

Extras din  Ghidul privind pregătirea profesională continuă și validarea competențelor pentru specialiștii constatare daune

Pregătirea profesională continuă se poate realiza:

–  în contexte formale, prin finalizarea programelor de pregătire profesională continuă, cu tematică adecvată domeniului de activitate și/sau

– în contexte nonformale și/sau informale prin participarea la evenimente educaționale: ateliere, seminarii tematice, paneluri tematice, conferințe, mese rotunde.

Programul de pregătire profesională continuă:

Ø are o durată: 15 ore (echivalentul a 20 credite).

În fiecare an calendaristic, pe o perioadă de 3 ani succesivi, specialistul constatare daune trebuie să acumuleze 20 de credite de pregătire profesională continuă.

 Obținerea validării continue a competențelor profesionale pentru specialiștii constatare daune

 Monitorizarea validării continue a competențelor specialiștilor constatate daune se realizează printr-un sistem de credite de pregătire profesională continuă, acumulate pe o perioadă de 3 ani (calendaristici) succesivi și absolvirea examenului de pregătire profesională continuă la ISF. Examenul se susținute o dată la 3 ani de la data certificării anterioare.

Dovada îndeplinirii obligației de pregătire profesională continuă a specialiștilor constatare daune o reprezintă acumularea a 20 de credite anuale de pregătire profesională continuă, într-o perioadă de timp de 3 ani calendaristici succesivi, și obținerea certificatului de pregătire profesională continuă în urma susținerii examenului la ISF.

Excepție: Candidații care au obținut certificatul de competențe pentru certificarea inițială în luna decembrie 2017 au termen de conformare data de 28.02.2019 pentru obținerea creditelor pentru primul an calendristic.

 Creditele pot fi acumulate după cum urmează:

– minim 10 credite (maximum 20 de credite) prin finalizarea programelor de pregătire profesională continuă;

– maximum 10 credite dobândite în cotexte non-formale și informale.

 Validarea continuă a competențelor profesionale pentru specialiștii constatare daune este realizată de către ISF prin CEE și constă în următoarele etape:

1) validarea a 20 de credite anuale, aferente formelor de pregătire profesională continuă finalizate de către Specialistul constatare daune, în baza cererii transmise către ISF şi emiterea adeverinţei de validare și înregistrare a creditelor;

și

2) absolvirea examenului de pregătire profesională continuă organizat de ISF, o dată la 3 ani, și obținerea certificatului de pregătire profesională continuă însoțit de suplimentul descriptiv.

 Pentru validarea creditelor obținute, Specialistul constatare daune transmite anual la ISF dovezile privind acumularea creditelor, până la atingerea minimului de 20 de credite/an calendaristic. Validarea creditelor se face după confirmarea plății taxei de către specialistul constatare daune. Documentele sunt transmise în format .pdf. pe adresa de e-mail evaluări@isfin.ro.

 Termenul limită de depunere a acestora este data de 29 noiembrie a fiecărui an calendaristic.

 Adeverința de validare și înregistrare a creditelor se emite în termen de 30 de zile de la data depunerii ultimului document prin care se face dovada acumulării celor 20 de credite anuale.

 ISF emite adeverința de validare și înregistrare a creditelor doar acelor specialişti constatare daune care acumulează, până la termenul limită de conformare, cele 20 de credite anuale de pregătire profesională continuă (creditele acumulate după acest termen nu sunt luate în considerare).

Examenul de pregătire profesională continuă constă în susținerea unui test online cu 40 întrebări de tip grilă.

Neîndeplinirea cumulativă a celor două condiții de validare continuă a competențelor – obținerea a 20 de credite anuale și absolvirea examenului de pregătire profesională continuă la 3 ani de la certificarea anterioară – conduce la pierderea calității deținute.

Pentru redobândirea calității este necesară reluarea procesului de certificare inițială.

 ISF transmite notă de informare Direcției de Specialitate din cadrul ASF privind specialiștii constatare daune care nu își îndeplinesc cumulativ condițiile de validare continuă a competențelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *